Kundservice

Vad kan vi hjälpa dig med?

kundservice@ip-only.se

Redan fiberanslutna privat- och småföretagskunder med aktiva tjänster i våra öppna nät ska vända sig till sin tjänsteleverantör för felanmälan, frågor och support.

Kontaktinformation

IP-Onlys huvudkontor ligger på Bäverns Gränd 17 i centrala Uppsala. Karta

Vi har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Oslo.

Fullständiga kontaktuppgifter finns på IP-Onlys nationella webbplats

Kontaktsida
2018-06-05
|
Kategorier:

Nyheter

Utmaningarna i fiberbranschen kvarstår – IP-Only genomför flera förbättringsåtgärder

Fiberutbyggnaden fortsätter att breda ut sig över Sverige då strax över 70 procent av svenska folket har fiberanslutning enligt PTS bredbandskartläggning som publicerades i mars i år. Kartläggningen visade vidare en genomsnittlig ökning i fiberutbyggnaden om sex procentenheter bland Sveriges kommuner. I de kommuner som IP-Only har samverkansavtal ökade utbyggnaden med i genomsnitt 10,9 procentenheter.

– IP-Only är den fiberoperatör som byggde flest fiberanslutningar på landsbygden 2017, det kommer vi vara även 2018. Vi fortsätter att investera stort. Med det sagt är det en stor utmaning att bygga fiber på landsbygden, säger Fredrik Karlsson, chef för fiberutbyggnaden på IP-Only.

IP-Only genomförde under 2017 ett skifte från en fiberutbyggnad i tätort, till en bred och snabb utbyggnad i gles- och landsbygd.

– Vi har varit väldigt angelägna om att möta hushållens efterfrågan på en fiberanslutning samtidigt som vi ser att vi har varit för optimistiska vad gäller möjligheterna till en bred och snabb fiberutbyggnad i landsbygd. Förutsättningarna är helt enkelt svårare med bland annat insamling av tusentals privata markavtal, försenade tillstånd från Trafikverket, långa avstånd och svårarbetad terräng, säger Fredrik Karlsson.

I maj 2018 presenterade PTS en rapport där man nedreviderar regeringens bredbandsmål som säger att 95 procent av hushållen bör ha fiberanslutning senast år 2020. 87-90 procent är en mer rimlig bedömning, enligt PTS.

– Att skala upp, att få till en bred utbyggnad i väldigt hög takt kräver större koordinering och styrning av entreprenörer. Detta var något vi underskattade vilket resulterade i bland annat fördröjning i leveranser och bristfällig återställning i vissa områden. Detta har i sin tur betytt ökade kostnader. Därför gjorde vi en paus i grävandet i ett antal landsbygdsprojekt för att kunna göra en ordentlig utvärdering och kvalitetssäkring av våra processer och arbetssätt, säger Fredrik Karlsson.

IP-Only har under 2018 gjort ett flertal förbättringsåtgärder för att kunna möta den svåraste delen av fiberutbyggnaden. Exempelvis publicerade bolaget en kvalitetsrapport i januari 2018 där brister kartlades, och handlingsplaner för att åtgärda dessa gjordes. Därtill har företaget genomfört en organisationsförändring för att vara bättre rustade för den mest utmanande delen av utbyggnaden. IP-Only har dessutom förstärkt organisationen inom såväl kundservice som kundkommunikation.

– Vi har nu rättat till många saker. Vi går nu från att bygga extremt snabbt och brett, till etappvis och med mer kontroll. Det här innebär att en del projekt kommer att färdigställas närmare 2020, det vill säga närmare regeringens bredbandsmål, än vad som tidigare sagts. Vi tar ansvar och sätter kvalitet och kostnadskontroll, framför en orealistisk tidplan och hastighet i byggandet som inte är anpassad till gles- och landsbygdsförhållanden, säger Fredrik Karlsson.

– Det är också viktigt att komma ihåg att som med alla stora samhällsutmaningar, så krävs samarbete och samverkan, både mellan oss operatörer och mellan det privata och det offentliga. Det är bara på det sättet Sverige kan nå bredbandsmålet, avslutar Fredrik Karlsson.

Mediakontakt
Niclas Karnhill, ansvarig press och samhällskontakter, IP-Only
Tel: +46 708 70 00 60
E-post: niclas.karnhill@ip-only.se

Vid frågor, vänligen besök vårt kundforum.
Nyfiken på hur det kan se ut vid en fiberutbyggnad? Kolla in vår Byggblogg!

Till startsidan