Kundservice

Vad kan vi hjälpa dig med?

kundservice@ip-only.se

Redan fiberanslutna privat- och småföretagskunder med aktiva tjänster i våra öppna nät ska vända sig till sin tjänsteleverantör för felanmälan, frågor och support.

Kontaktinformation

IP-Onlys huvudkontor ligger på Bäverns Gränd 17 i centrala Uppsala. Karta

Vi har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Oslo.

Fullständiga kontaktuppgifter finns på IP-Onlys nationella webbplats

Kontaktsida
2018-01-30
|
Kategorier:

Nyheter

IP-Only kommer leverera flest fiberanslutningar på landsbygden 2018

IP-Only är den fiberoperatör som under 2017 levererat flest fiberanslutningar på landsbygden.  Det kommer vi även att göra det under detta år.

Under 2017 sålde IP-Only över 130 000 fiberanslutningar. Vi har de senaste åren varit så framgångsrika i vår försäljning att vi nu ser att antalet hushåll som inte fått ett erbjudande blir allt färre. Vi såg det först i tätort – nu ser vi det i landsbygd. Det är helt naturligt. Därför kommer vi istället öka försäljningen i de områden där vi redan bygger och har byggt.

Under vintermånaderna fortlöper de flesta fiberprojekt. Men i vissa fall blir det en naturlig paus på grund av ofördelaktiga väderförhållanden, försenad tillståndshantering och insamlande av markavtal.

IP-Onlys nät har högsta kvalité – vi blev 2017 utsedda till bästa öppna nät. Vi är måna om vår höga kvalitet. Därför genomför vi under vintermånaderna ett utökat kvalitetsarbete. Detta innebär bland annat att vi gör en kvalitetssäkring av våra entreprenörer. Detta för att vi i vissa enskilda fall kunnat identifiera kvalitetsbrister. Tanken med denna genomlysning och utvärdering är att den ska resultera i att vi får en effektivare, bättre och kvalitetssäkrad leverans när vi drar i gång med grävarbete för fullt i vår.

Vi vill göra våra kunder uppmärksamma på att arbetet med deras fiberprojekt fortlöper, även om maskiner och entreprenörer tillfälligt inte syns i området. Under vintermånaderna är det stor risk för skada. Vi bygger i landsbygd, vilket innebär helt andra utmaningar än i tätort. Vi gräver ned fiberkabel i skogar, på åkrar, över berg och genom annan svår terräng.  Under vintern är markerna i norr utsatta för tjäle, i söder ofta vattensjuka. Att gräva under dessa förhållanden kan medföra stor risk för skada i marken vilket vore till nackdel för markägarna. Där vi de facto gräver just nu har vi gjort en noggrann riskanalys.

IP-Only har ambitionen att investera 15 miljarder kronor i utbyggnaden av fiber. Av denna investering går sju miljarder kronor till landsbygden. Vi kommer även i år vara den fiberoperatör som levererar flest fiberanslutningar på landsbygden.

Kunder kan följa status för deras fiberprojekt på våra lokala hemsidor.

Mediakontakt
Niclas Karnhill, ansvarig press och samhällskontakter, IP-Only
Tel: +46 708 70 00 60
E-post: niclas.karnhill@ip-only.se

Vid frågor, vänligen besök vårt kundforum.
Nyfiken på hur det kan se ut vid en fiberutbyggnad? Kolla in vår Byggblogg!

Till startsidan